Giải pháp cho cửa hàng

Xu hướng phát triển ngành bán lẻ với mô hình hàng loạt cửa hàng, siêu thị đang phát triển nhanh trong những năm qua với nhu cầu bức thiết về giải pháp quản lý tập trung và phân tán cho phép doanh nghiệp. Trong đó, vấn đề kết nối hệ thống thoại, giải pháp quản lý hệ thống thoại, giám sát an ninh là một vấn đề rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh bán lẻ này.

Khách hàng theo mô hình này có rất nhiều cửa hàng nhỏ khắp mọi nơi trên cả nước.Với các cửa hàng này có số thiết bị an ninh rất ít. Họ thường đầu tư vào con người rất nhiều. Chi phí cửa hàng đầu tư vào con người là rất cao. Nhận thấy điều đó chúng tôi triển khai xây dựng hệ thống thiết bị an ninh giám sát phục vụ các cửa hàng để thuận lợi cho việc buôn bán.

Yêu cầu chúng ta phải xây dựng hệ thống viễn thông tổng thể cho tất cả các cửa hàng, cho phép các cửa hàng có thể gọi nội bộ với nhau qua mạng truyền số liệu riêng hoặc qua internet, giám sát cửa hàng thông qua Camera, hệ thống kiểm soát ra vào.

Camera quan sát cửa hàng
Camera quan sát cửa hàng

Để giảm thiểu vận dụng con người công việc bảo vệ tài sản với chi phí khá cao hàng tháng cho cửa hàng, chúng tôi nhận thấy điều đó vì thế giới thiệu đến người dùng về Camera quan sát. Chúng hoạt động thay thế con người với năng suất cao, làm việc 24/7, lưu trữ lại thông tin, chi phí đầu tư một lần,….

Hệ thống giám sát ra vào
Hệ thống giám sát ra vào

Hệ thống giám sát ra vào giúp cửa hàng bảo vệ tài sản hiệu quả. Chi phí đầu tư một lần.

Hãy để TESECO bảo vệ an toàn cho cửa hàng bạn.
0983.306.206